Tầm nhìn
Tầm nhìn
Việt Nam là một đất nước đầy tiềm năng, một vùng đất hứa của những nhà đầu tư và xây dựng…

Read more

PJ VINA PR video
PJ VINA PR video
PJ Vina: Tiền thân là công ty HALLA VIỆT NAM , được tiếp quản bởi tập đoàn Hàn Quốc POONG…

Read more

PJ Vina - Chào đón ngài chủ tịch - Mr. Song- Dong-chun đến Việt Nam.
PJ Vina - Chào đón ngài chủ tịch - Mr. Song- Dong-chun đến Việt Nam.
PJ Vina – Chào đón chủ tịch tập đoàn – Mr. Song – Dong Chun đến Việt Nam. Đầu tháng 3…

Read more